Błąd w instrukcji SQL: AnalysisException: Table or view not found

Problem

Podczas próby wysłania zapytania do tabeli lub widoku zostanie wyświetlony następujący błąd:

AnalysisException:Table or view not found when trying to query a global temp view

Przyczyna

Zazwyczaj można tworzyć widoki globalne temp , aby można było uzyskiwać do nich dostęp z różnych sesji i utrzymywać życie do momentu zakończenia aplikacji. Widok globalny temp można utworzyć przy użyciu następującej instrukcji:

df.createOrReplaceGlobalTempView("<global-view-name>")

df Oto .DataFrame Innym sposobem utworzenia widoku jest:

CREATE GLOBAL TEMP VIEW <global-view-name>

Wszystkie globalne widoki tymczasowe są powiązane z systemową tymczasową bazą danych o nazwie global_temp. Jeśli wysyłasz zapytanie do tabeli globalnej lub widoku bez jawnego wzmiankowania global_temp o bazie danych, wystąpi błąd.

Rozwiązanie

Zawsze używaj kwalifikowanej nazwy tabeli z bazą global_temp danych, aby umożliwić pomyślne wykonywanie zapytań dotyczących danych widoku globalnego.

Na przykład:

%sql
select * from global_temp.<global-view-name>;