Funkcja substr

Zwraca podciąg expr , który zaczyna się od pos i ma długość len.

Składnia

substr(expr, pos [, len] )
substr(expr FROM pos[ FOR len])

Argumenty

  • expr: wyrażenie BINARY lub STRING.
  • pos: całkowite wyrażenie liczbowe określające pozycję początkową.
  • len: opcjonalne wyrażenie liczbowe całkowite.

Zwraca

Wynik jest zgodny z typem .expr

pos jest oparty na 1. Jeśli pos wartość jest ujemna, początek jest określany przez zliczanie znaków (lub bajtów dla pliku BINARNEGO) od końca.

Jeśli len wartość jest mniejsza niż 1, wynik jest pusty.

Jeśli len funkcja zostanie pominięta, funkcja zwraca znaki lub bajty rozpoczynające się od pos.

Ta funkcja jest synonimem funkcji podciągów.

Przykłady

> SELECT substr('Spark SQL', 5);
 k SQL
> SELECT substr('Spark SQL', -3);
 SQL
> SELECT substr('Spark SQL', 5, 1);
 k
> SELECT substr('Spark SQL' FROM 5);
 k SQL
> SELECT substr('Spark SQL' FROM -3);
 SQL
> SELECT substr('Spark SQL' FROM 5 FOR 1);
 k
> SELECT substr('Spark SQL' FROM -10 FOR 5);
 Spar