Integracja platformy Azure i usługi GitHub

Dowiedz się, jak usługa GitHub i platforma Azure współpracują ze sobą, aby umożliwić tworzenie i wdrażanie aplikacji.

Akcje GitHub Actions dla platformy Azure

Rozpocznij

Narzędzia do interakcji z GitHub Actions

Rozpocznij

Integracja usług Azure Pipelines i GitHub

Przewodnik z instrukcjami

Zarządzanie zasadami platformy Azure przy użyciu usługi GitHub

Rozpocznij