Dokumentacja platformy Docker na platformie Azure

Docker to popularna platforma do zarządzania kontenerami i tworzenia ich obrazów, która pozwala szybko pracować z kontenerami w systemach Linux i Windows. Dowiedz się, jak korzystać z platformy Docker na platformie Azure.