Scenariusz: aplikacja Apache Tez zawiesza się w usłudze Azure HDInsight

W tym artykule opisano kroki rozwiązywania problemów i możliwe rozwiązania problemów podczas interakcji z klastrami usługi Azure HDInsight.

Problem

Po przesłaniu zadania Apache Hive z poziomu widoku Tez stan zadania to "Uruchomiono", ale nie wydaje się, aby postęp

Przyczyna

Zbyt wiele przesłanych zadań; długa kolejka przędzy.

Rozwiązanie

Przeskaluj klaster w górę lub poczekaj, aż kolejka usługi Yarn zostanie opróżniona.

Domyślnie yarn.scheduler.capacity.maximum-applications określa maksymalną liczbę uruchomionych lub oczekujących aplikacji, a wartość domyślna 10000to .

Następne kroki

Jeśli nie widzisz problemu lub nie możesz rozwiązać problemu, odwiedź jeden z następujących kanałów, aby uzyskać więcej pomocy technicznej: