Udostępnij za pośrednictwem


Co to jest usługa Azure Information Protection?

Uwaga

Szukasz usługi Microsoft Purview Information Protection, dawniej Microsoft Information Protection (MIP)?

Dodatek usługi Azure Information Protection został wycofany i zastąpiony etykietami wbudowanymi w aplikacje i usługi platformy Microsoft 365. Dowiedz się więcej o stanie pomocy technicznej innych składników usługi Azure Information Protection.

Klient usługi Microsoft Purview Information Protection (bez dodatku) jest ogólnie dostępny.

Usługa Azure Information Protection (AIP) udostępnia usługę szyfrowania Azure Rights Management używaną przez usługę Microsoft Purview Information Protection i następujące możliwości:

Aby uzyskać kompleksową listę możliwości usługi Microsoft Purview Information Protection, zobacz Ochrona poufnych danych za pomocą usługi Microsoft Purview.

Zestaw SDK usługi Microsoft Information Protection

Zestaw SDK usługi Microsoft Information Protection rozszerza etykiety poufności na aplikacje i usługi innych firm. Deweloperzy mogą używać zestawu SDK do tworzenia wbudowanej obsługi stosowania etykiet i ochrony plików.

Możesz na przykład użyć zestawu MIP SDK dla:

  • Aplikacja biznesowa, która stosuje etykiety poufności do plików podczas eksportowania.
  • Aplikacja projektowa CAD/CAM, która zapewnia obsługę wbudowanych etykiet.
  • Broker zabezpieczeń dostępu do chmury lub rozwiązanie do zapobiegania utracie danych, które jest przyczyną szyfrowania danych za pomocą usługi Azure Information Protection.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie zestawu Microsoft Information Protection SDK.