Dziennik zmian wersji interfejsu API dla wdrożenia konta Microsoft.Billing/billingAccounts/billingSubscriptions/invoices

W tym artykule opisano właściwości, które uległy zmianie w każdej wersji interfejsu API dla microsoft.Billing/billingAccounts/billingSubscriptions/invoices. Obejmuje tylko właściwości, które są dostępne podczas wdrożeń.

2020-05-01

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2019-10-01-preview

Najstarsza wersja śledzona w dzienniku zmian