Dziennik zmian wersji interfejsu API na potrzeby wdrożenia elementu Microsoft.Cdn/profiles/endpoints/originGroups

W tym artykule opisano właściwości, które uległy zmianie w każdej wersji interfejsu API dla elementu Microsoft.Cdn/profiles/endpoints/originGroups. Obejmuje tylko właściwości, które są dostępne podczas wdrożeń.

2022-11-01-preview

Zaktualizowano:

2022-05-01-preview

Zaktualizowano:

2021-06-01

Zaktualizowano:

2020-09-01

Zaktualizowano:

2020-04-15

Najstarsza wersja śledzona w dzienniku zmian