Dziennik zmian wersji interfejsu API na potrzeby wdrażania serwera/Microsoft.DBforPostgreSQL/servers

W tym artykule opisano właściwości, które uległy zmianie w każdej wersji interfejsu API dla serwerów Microsoft.DBforPostgreSQL/servers. Obejmuje tylko właściwości, które są dostępne podczas wdrożeń.

2017-12-01

Dodano:

Zaktualizowano:

  • sku.apiVersion — dodano wartości: "2017-12-01" — usunięte wartości: "2017-12-01-preview"

2017-12-01-preview

Najstarsza wersja śledzona w dzienniku zmian