Dziennik zmian wersji interfejsu API na potrzeby wdrażania Microsoft. Network/expressRouteCrossConnections/peerings

W tym artykule opisano właściwości zmienione w każdej wersji interfejsu API dla Microsoft. Network/expressRouteCrossConnections/peerings. Obejmuje tylko właściwości, które są dostępne podczas wdrożeń.

2022-07-01

Zaktualizowano:

2022-05-01

Zaktualizowano:

2022-01-01

Zaktualizowano:

2021-08-01

Zaktualizowano:

2021-05-01

Zaktualizowano:

2021-03-01

Zaktualizowano:

2021-02-01

Zaktualizowano:

2020-11-01

Najstarsza wersja śledzona w dzienniku zmian