Dziennik zmian wersji interfejsu API na potrzeby wdrażania elementu Microsoft.ResourceGraph/queries

W tym artykule opisano właściwości, które uległy zmianie w każdej wersji interfejsu API dla elementu Microsoft.ResourceGraph/queries. Obejmuje tylko właściwości, które są dostępne podczas wdrożeń.

2018-09-01-preview

Najstarsza wersja śledzona w dzienniku zmian