Microsoft.Sql managedInstances/privateLinkResources 2021-02-01-preview

Definicja zasobu Bicep

Typ zasobu managedInstances/privateLinkResources może istnieć pod adresem: Grupy zasobów

Uwaga

Ten typ zasobu jest tylko do odczytu, co oznacza, że nie można go wdrożyć, ale można odwoływać się do istniejącego wystąpienia. Zazwyczaj typy zasobów tylko do odczytu są tworzone automatycznie przez usługę.

Użyj słowa kluczowego existing .

Format zasobu

Aby utworzyć zasób Microsoft.Sql/managedInstances/privateLinkResources, dodaj następujący kod Bicep do szablonu.

resource symbolicname 'Microsoft.Sql/managedInstances/privateLinkResources@2021-02-01-preview' existing = {
  name: 'string'
}

Wartości właściwości

managedInstances/privateLinkResources

Nazwa Opis Wartość
name Nazwa istniejącego zasobu.

Zobacz, jak ustawić nazwy i typy dla zasobów podrzędnych w aplikacji Bicep.
ciąg (wymagany)

Definicja zasobu szablonu usługi ARM

Typ zasobu managedInstances/privateLinkResources może istnieć pod adresem: Grupy zasobów

Uwaga

Ten typ zasobu jest tylko do odczytu, co oznacza, że nie można go wdrożyć, ale można odwoływać się do istniejącego wystąpienia. Zazwyczaj typy zasobów tylko do odczytu są tworzone automatycznie przez usługę.

reference Użyj funkcji .

Format zasobu

Aby utworzyć zasób Microsoft.Sql/managedInstances/privateLinkResources, dodaj następujący kod JSON do szablonu.

[reference(resourceId('Microsoft.Sql/managedInstances/privateLinkResources', '{name}'), '2021-02-01-preview')]

Wartości właściwości

managedInstances/privateLinkResources

Nazwa Opis Wartość
name Nazwa istniejącego zasobu.

Zobacz, jak ustawić nazwy i typy dla zasobów podrzędnych w szablonach usługi ARM w formacie JSON.
ciąg (wymagany)

Definicja zasobu narzędzia Terraform (dostawcy AzAPI)

Typ zasobu managedInstances/privateLinkResources może istnieć pod adresem: Grupy zasobów

Uwaga

Ten typ zasobu jest tylko do odczytu, co oznacza, że nie można go wdrożyć, ale można odwoływać się do istniejącego wystąpienia. Zazwyczaj typy zasobów tylko do odczytu są tworzone automatycznie przez usługę.

Użyj słowa kluczowego data .

Format zasobu

Aby utworzyć zasób Microsoft.Sql/managedInstances/privateLinkResources, dodaj następujący element Terraform do szablonu.

data "azapi_resource" "symbolicname" {
  type = "Microsoft.Sql/managedInstances/privateLinkResources@2021-02-01-preview"
  name = "string"
  parent_id = "string"
}

Wartości właściwości

managedInstances/privateLinkResources

Nazwa Opis Wartość
name Nazwa istniejącego zasobu. ciąg (wymagany)
parent_id Identyfikator zasobu, który jest elementem nadrzędnym dla tego zasobu. Identyfikator zasobu typu : managedInstances