Serie Dav4 i Dasv4

Dotyczy: ✔️ Maszyny wirtualne z systemem Linux Maszyny ✔️ wirtualne z systemem Windows — elastyczne zestawy ✔️ ✔️ skalowania jednolite zestawy skalowania

Serie Dav4 i Dasv4 działają na procesorach 2.generacji AMD EPYCTM 7452 lub 3. generacjiEPYC TM 7763v w konfiguracji wielowątkowa. Seria Dav4 i Dasv4 mają te same konfiguracje pamięci i dysków co seria D & Dsv3.

Seria Dav4

Seria Dav4 działa na procesorach 2.generacji AMD EPYCTM 7452 (do 3,35 GHz) lub 3. generacji procesorówEPYC TM 7763v (do 3,5 GHz). Rozmiary serii Dav4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego dla większości obciążeń produkcyjnych. Opłaty za magazyn dysków danych są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby użyć dysków SSD w warstwie Premium, użyj rozmiarów Dasv4. Mierniki cenowe i rozliczeniowe dla rozmiarów Dasv4 są takie same jak w przypadku serii Dav4.

ACU: 230-260
Premium Storage: nieobsługiwane
buforowanie Premium Storage: nieobsługiwane
Migracja na żywo: obsługiwana
Zachowanie pamięci Aktualizacje: obsługiwane
Obsługa generowania maszyn wirtualnych: generacja 1 i 2
Przyspieszona sieć: obsługiwana
Efemeryczne dyski systemu operacyjnego: obsługiwane
Wirtualizacja zagnieżdżona: nieobsługiwana

Rozmiar Procesor wirtualny Pamięć: GiB Magazyn tymczasowy (SSD): GiB Maks. liczba dysków danych Maksymalna przepływność magazynu tymczasowego: operacje we/wy na sek. / odczyt MB/s / zapis MB/s Maksymalna liczba kart sieciowych Oczekiwana przepustowość sieci (Mb/s)
Standard_D2a_v41 2 8 50 4 3000 / 46 / 23 2 2000
Standard_D4a_v4 4 16 100 8 6000 / 93 / 46 2 4000
Standard_D8a_v4 8 32 200 16 12000 / 187 / 93 4 8000
Standard_D16a_v4 16 64 400 32 24000 / 375 / 187 8 10 000
Standard_D32a_v4 32 128 800 32 48000 / 750 / 375 8 16000
Standard_D48a_v4 48 192 1200 32 96000 / 1000 / 500 8 24000
Standard_D64a_v4 64 256 1600 32 96000 / 1000 / 500 8 32000
Standard_D96a_v4 96 384 2400 32 96000 / 1000 / 500 8 40000

1 Przyspieszona sieć może być stosowana tylko do jednej karty sieciowej.

Seria Dasv4

Seria Dasv4 działa na procesorach 2.generacji AMD EPYCTM 7452 (do 3,35 GHz) lub 3. generacji PROCESORÓWEPYC TM 7763v (do 3,5 GHz) i używa dysków SSD w warstwie Premium. Rozmiary serii Dasv4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego dla większości obciążeń produkcyjnych.

ACU: 230-260
Premium Storage: obsługiwane
buforowanie Premium Storage: obsługiwane
Migracja na żywo: obsługiwana
Zachowanie pamięci Aktualizacje: obsługiwane
Obsługa generowania maszyn wirtualnych: generacja 1 i 2
Przyspieszona sieć: obsługiwana
Efemeryczne dyski systemu operacyjnego: obsługiwane
Wirtualizacja zagnieżdżona: nieobsługiwana

Rozmiar Procesor wirtualny Pamięć: GiB Magazyn tymczasowy (SSD): GiB Maks. liczba dysków danych Maksymalna przepływność magazynu buforowanego i tymczasowego: liczba operacji we/wy na sekundę / MB/s (rozmiar pamięci podręcznej w GiB) Maksymalna przepływność pamięci podręcznej i magazynu tymczasowego: liczba operacji we/wy na sekundę /MB/s1 Maksymalna przepływność niebuforowanych dysków: liczba operacji we/wy na sekundę / MB/s Maksymalna przepływność dysku bez buforowania: liczba operacji we/wy na sekundę/MB/s1 Maksymalna liczba kart sieciowych Oczekiwana przepustowość sieci (Mb/s)
Standard_D2as_v42 2 8 16 4 4000 / 32 (50) 4000/100 3200 / 48 4000/200 2 2000
Standard_D4as_v4 4 16 32 8 8000 / 64 (100) 8000/200 6400 / 96 8000/200 2 4000
Standard_D8as_v4 8 32 64 16 16000 / 128 (200) 16000/400 12800 / 192 16000/400 4 8000
Standard_D16as_v4 16 64 128 32 32000 / 255 (400) 32000/800 25600 / 384 32000/800 8 10 000
Standard_D32as_v4 32 128 256 32 64000 / 510 (800) 64000/1600 51200 / 768 64000/1600 8 16000
Standard_D48as_v4 48 192 384 32 96000 / 1020 (1200) 96000/2000 76800 / 1148 80000/2000 8 24000
Standard_D64as_v4 64 256 512 32 128000 / 1020 (1600) 128000/2000 80000 / 1200 80000/2000 8 32000
Standard_D96as_v4 96 384 768 32 192000 / 1020 (2400) 192000/2000 80000 / 1200 80000/2000 8 40000

1 Maszyny wirtualne z serii Dasv4 mogą zwiększać wydajność dysku i maksymalnie zwiększać ich wydajność przez maksymalnie 30 minut naraz.
2 Przyspieszona sieć może być stosowana tylko do jednej karty sieciowej.

Definicje tabel rozmiaru

  • Pojemność magazynu jest podawana w jednostkach GiB (1024^3 bajtów). Podczas porównywania dysków mierzonych w GB (1000^3 bajtów) do dysków mierzonych w giB (1024^3) pamiętaj, że liczby pojemności podane w GiB mogą wydawać się mniejsze. Na przykład 1023 GiB = 1098,4 GB.

  • Przepływność dysku mierzona jest jako liczba operacji wejścia/wyjścia na sekundę i MB/s, gdzie 1 MB/s = 10^6 bajtów/s.

  • Dyski danych mogą działać w trybie buforowanym lub niebuforowanym. Dla pracy dysku danych w trybie buforowanym tryb pamięci podręcznej hosta jest ustawiony na wartość ReadOnly lub ReadWrite. Dla pracy dysku danych bez buforowania tryb pamięci podręcznej hosta jest ustawiony na wartość None.

  • Aby dowiedzieć się, jak uzyskać najlepszą wydajność magazynu dla maszyn wirtualnych, zobacz Wydajność maszyny wirtualnej i dysku.

  • Oczekiwana przepustowość sieci to maksymalna zagregowana przepustowość przydzielona na typ maszyny wirtualnej dla wszystkich kart sieciowych dla wszystkich miejsc docelowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przepustowość sieci maszyny wirtualnej.

    Górne limity nie są gwarantowane. Wskazówki dotyczące limitów dotyczące wybierania odpowiedniego typu maszyny wirtualnej dla zamierzonej aplikacji. Rzeczywista wydajność sieci będzie zależeć od kilku czynników, w tym przeciążenia sieci, obciążeń aplikacji i ustawień sieci. Aby uzyskać informacje na temat optymalizowania przepływności sieci, zobacz Optymalizowanie przepływności sieci dla maszyn wirtualnych platformy Azure. Aby osiągnąć oczekiwaną wydajność sieci w systemie Linux lub Windows, może być konieczne wybranie określonej wersji lub zoptymalizowanie maszyny wirtualnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Testowanie przepustowości/przepływności (NTTTCP).

Inne rozmiary i informacje

Kalkulator cen: Kalkulator cen

Więcej informacji na temat typów dysków: Typy dysków

Następne kroki

Dowiedz się więcej o tym, jak jednostki obliczeniowe platformy Azure (ACU) mogą ułatwić porównanie wydajności obliczeń w jednostkach SKU platformy Azure.