Rozmiary maszyn wirtualnych z serii HC

Dotyczy: ✔️ Maszyny wirtualne z systemem Linux Windows maszyn wirtualnych ✔️ — elastyczne zestawy ✔️ ✔️ skalowania

Kilka testów wydajnościowych zostało uruchomionych w rozmiarach serii HC. Poniżej przedstawiono niektóre wyniki tego testowania wydajnościowego.

Obciążenie HB
STREAM Triad 190 GB/s (Intel MLC AVX-512)
High-Performance Linpack (HPL) 3520 GigaFLOPS (Rpeak), 2970 GigaFLOPS (Rmax)
Przepustowość opóźnienia & RDMA 1,05 mikrosekundy, 96,8 Gb/s
FiO na lokalnym dysku NVMe SSD Odczyty o pojemności 1,3 GB/s, 900 MB/s
IOR na 4 dyskach SSD usługi Azure Premium (P30 Dyski zarządzane, RAID0)** Odczyty 780 MB/s, 780 MB/zapisy

Opóźnienie MPI

Test opóźnienia MPI z zestawu mikrobenchmarku OSU jest uruchamiany. Przykładowe skrypty znajdują się w GitHub

./bin/mpirun_rsh -np 2 -hostfile ~/hostfile MV2_CPU_MAPPING=[INSERT CORE #] ./osu_latency 

MPI latency on Azure HC.

Przepustowość mpI

Test przepustowości mpI z zestawu mikrobenchmark jednostki OSU jest uruchamiany. Przykładowe skrypty znajdują się w GitHub

./mvapich2-2.3.install/bin/mpirun_rsh -np 2 -hostfile ~/hostfile MV2_CPU_MAPPING=[INSERT CORE #] ./mvapich2-2.3/osu_benchmarks/mpi/pt2pt/osu_bw

MPI bandwidth on Azure HC.

Mellanox Perftest

Pakiet Mellanox Perftest ma wiele testów InfiniBand, takich jak opóźnienie (ib_send_lat) i przepustowość (ib_send_bw). Poniżej znajduje się przykładowe polecenie.

numactl --physcpubind=[INSERT CORE #]  ib_send_lat -a

Następne kroki