Dokumentacja optymalizacji kosztów

Zastosuj w swojej architekturze zasady dotyczące kosztów, aby przyspieszyć wejście na rynek, jednocześnie unikając rozwiązań wymagających dużych nakładów kapitału. Uwzględnij kwestie dotyczące kosztów i szansy sprzedaży. Skorzystaj z kalkulatorów kosztów, aby oszacować koszty początkowe i operacyjne. Na koniec ustal zasady, budżety i mechanizmy kontroli ustawiające limity kosztów dla rozwiązania.