Bonsai Dokumentacji

Platforma Bonsai upraszcza uczenie maszynowe za pomocą uczenia głębokiego, dzięki czemu można trenować i wdrażać inteligentniejsze systemy autonomiczne.

Dowiedz się więcej o fazie planowania

Zidentyfikuj swój problem, wymagania i kryteria sukcesu, aby zaplanować i określić zakres strategii trenowania oraz napisać specyfikację rozwiązania sztucznej inteligencji.

Dowiedz się więcej o fazie asemblera

Użyj specyfikacji rozwiązań sztucznej inteligencji, aby utworzyć odpowiednie źródło szkoleniowe dla Bonsai mózgu.

Dowiedz się więcej o fazie projektowania

Specyfikacje rozwiązań sztucznej inteligencji i specyfikacje modeli umożliwiają zaprojektowanie specyfikacji mózgu , która będzie trenować sztuczną inteligencję.

Dowiedz się więcej o fazie trenowania

Iteracja modelu i specyfikacji mózgu w celu wytrenowania mózgu i oceny wydajności sztucznej Bonsai inteligencji.

Dowiedz się więcej o fazie wdrażania

Eksportowanie, ocenianie i weryfikowanie w pełni wyszkolonej wersji mózgu w celu wdrożenia wytrenowanego Bonsai mózgu w świecie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej o fazie ewolucji

Bazuj na poprzedniej pracy, aby udoskonalić obecnie wdrożone mózgi, rozwiązywać nowe wyzwania i rozwijać rozwiązania optymalizacji.