Azure DNS Resolver

Polecenia

az dns-resolver

Zarządzanie rozpoznawaniem nazw DNS.