Elementy języka C

W tej sekcji opisano elementy języka programowania C, w tym nazwy, liczby i znaki używane do konstruowania programu C. Składnia ANSI C oznacza te tokeny składników.

W tej sekcji wyjaśniono, jak definiować tokeny i jak kompilator je ocenia.

Omówiono następujące tematy:

Sekcja zawiera również tabele referencyjne dla trigrafów, limity dotyczące stałych Floating-Point, limitów liczby całkowitej języka C i C++ oraz sekwencji ucieczki.

Operatory (jako kombinacje pojedynczych znaków i znaków) to symbole określające sposób manipulowania wartościami. Każdy symbol jest interpretowany jako pojedyncza jednostka, nazywana tokenem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Operatory.

Zobacz też

Dokumentacja języka C