Ostrzeżenie C28205

"funkcja": _Success_ lub _On_failure_ używana w nielegalnym kontekście

Adnotacje _Success_ i _On_failure_ mogą być używane tylko w przypadku zwracanych wartości funkcji.

Przykłady

W tym przykładzie pokazano, jak ostrzeżenie znajduje zagubioną adnotację SAL:

#include <sal.h>

// Oops, _Success_ is not valid in parameter lists, should be moved to return value.
bool GetValue( _Success_(return != false) _Out_ int *pInt, bool flag)
{
  if(flag) {
   *pInt = 5;
   return true;
  } else {
   return false;
  }
}

Aby rozwiązać ten problem, przenieś adnotację SAL do zwracanej wartości:

#include <sal.h>

_Success_(return != false)
bool GetValue(_Out_ int *pInt, bool flag)
{
  if(flag) {
   *pInt = 5;
   return true;
  } else {
   return false;
  }
}

Zobacz też

Poznanie SAL