Ostrzeżenie C6706

Nieoczekiwany błąd adnotacji dla adnotacji "adnotacja": "why"

To ostrzeżenie jest zgłaszane, gdy w adnotacjach występuje błąd.