class Speaker::SpeakerRecognitionCancellationDetails

Reprezentuje szczegóły anulowanego wyniku rozpoznawania osoby mówiącej.

Elementy członkowskie

Przyczyna

Składnia: public const CancellationReason & Reason;

Przyczyna anulowania wyniku.

ErrorCode

Składnia: public const CancellationErrorCode & ErrorCode;

Kod błędu w przypadku nieudanego rozpoznawania osoby mówiącej (przyczyna jest ustawiona na wartość Błąd). Jeśli przyczyna nie jest błędem, właściwość ErrorCode jest ustawiona na wartość NoError.

ErrorDetails

Składnia: public const std::string ErrorDetails;

Komunikat o błędzie w przypadku nieudanego rozpoznawania osoby mówiącej (przyczyna jest ustawiona na błąd).

FromResult

Składnia: public inline static std::shared_ptr< SpeakerRecognitionCancellationDetails > FromResult ( std::shared_ptr< SpeakerRecognitionResult > result );

Tworzy wystąpienie obiektu SpeakerRecognitionCancellationDetails dla anulowanego wyniku rozpoznawania osoby mówiącej.

Parametry

  • result Wynik, który został anulowany.

Zwraca

Udostępniony wskaźnik do elementu SpeakerRecognitionCancellationDetails.