class SpeechSynthesisCancellationDetails

Zawiera szczegółowe informacje o przyczynie anulowania wyniku. Dodano element w wersji 1.4.0.

Elementy członkowskie

Przyczyna

Składnia: public const CancellationReason & Reason;

Przyczyna anulowania wyniku.

ErrorCode

Składnia: public const CancellationErrorCode & ErrorCode;

Kod błędu w przypadku nieudanej syntezy mowy (przyczyna jest ustawiona na błąd). Jeśli przyczyna nie jest błędem, właściwość ErrorCode jest ustawiona na wartość NoError.

ErrorDetails

Składnia: public const std::string ErrorDetails;

Komunikat o błędzie w przypadku nieudanej syntezy mowy (przyczyna jest ustawiona na błąd).

FromResult

Składnia: public inline static std::shared_ptr< SpeechSynthesisCancellationDetails > FromResult ( std::shared_ptr< SpeechSynthesisResult > result );

Tworzy wystąpienie obiektu SpeechSynthesisCancellationDetails dla anulowanego obiektu SpeechSynthesisResult.

Parametry

  • result Wynik, który został anulowany.

Zwraca

Wskaźnik współużytkowany do elementu CancellationDetails.

FromStream

Składnia: public inline static std::shared_ptr< SpeechSynthesisCancellationDetails > FromStream ( std::shared_ptr< AudioDataStream > stream );

Tworzy wystąpienie obiektu SpeechSynthesisCancellationDetails dla anulowanego obiektu SpeechSynthesisResult.

Parametry

  • stream Strumień danych audio, który został anulowany.

Zwraca

Wskaźnik współużytkowany do elementu CancellationDetails.