class Transcription::ConversationParticipantsChangedEventArgs

class Transcription::ConversationParticipantsChangedEventArgs
  : public SessionEventArgs
  : public Transcription::EventHelper

Argumenty zdarzenia dla zdarzenia ParticipantsChanged. Dodano element w wersji 1.9.0.

Elementy członkowskie

Przyczyna

Składnia: public const ParticipantChangedReason & Reason;

Dlaczego uczestnik zmienił wydarzenie zostało podniesione (np. uczestnik dołączył)

Uczestnicy

Składnia: public const std::vector< std::shared_ptr< Participant > > & Participants;

Uczestnicy, którzy dołączyli, opuścili lub zostali zaktualizowani.

ConversationParticipantsChangedEventArgs

Składnia: public inline explicit ConversationParticipantsChangedEventArgs ( SPXEVENTHANDLE hevent );

Tworzy nowe wystąpienie.

Parametry

  • hevent Dojście zdarzeń.