class Transcription::ConversationTranslationCanceledEventArgs

class Transcription::ConversationTranslationCanceledEventArgs
  : public Transcription::ConversationTranscriptionCanceledEventArgs

Argumenty zdarzeń dla anulowanego zdarzenia tłumacza konwersacji. Dodano w wersji 1.9.0.

Elementy członkowskie

ConversationTranslationCanceledEventArgs

Składnia: public inline explicit ConversationTranslationCanceledEventArgs ( SPXEVENTHANDLE hevent );

Tworzy nowe wystąpienie.

Parametry

  • hevent Dojście zdarzeń.