class Transcription::ConversationTranslationResult

class Transcription::ConversationTranslationResult
  : public Translation::TranslationRecognitionResult
  : public Transcription::EventHelper

Reprezentuje wynik rozpoznawania tłumacza konwersacji lub wiadomości SMS. Dodano element w wersji 1.9.0.

Elementy członkowskie

Identyfikator uczestnika

Składnia: public const std::string & ParticipantId;

Unikatowy identyfikator uczestnika.

OriginalLanguage

Składnia: public const std::string & OriginalLanguage;

Pobiera język, w którym znajduje się oryginalna funkcja rozpoznawania lub wiadomości SMS.

ConversationTranslationResult

Składnia: public inline explicit ConversationTranslationResult ( SPXRESULTHANDLE resultHandle );