Przestrzeń nazw Azure::AI::Vision::Core::_detail

Podsumowanie

Elementy członkowskie Opisy
class Core::_detail::EventArgsBase Klasa podstawowa dla wszystkich argumentów zdarzeń przetwarzania obrazów.
class Core::_detail::Nullable Zarządza opcjonalną zawartą wartością, tj. wartością, która może lub nie może być obecna.
class Core::_detail::RecognizerBase Klasa bazowa dla wszystkich funkcji rozpoznawania/analizatorów obrazów.
class Core::_detail::ResultBase Klasa bazowa dla wszystkich obiektów wyników przetwarzania obrazów.
class Core::_detail::ResultEventArgsBase Klasa podstawowa do uzyskiwania wyników z zdarzeń przetwarzania obrazów.
class Core::_detail::SessionErrorDetails Zawiera szczegółowe informacje o przyczynie wystąpienia błędu.
class Core::_detail::SessionEventArgsBase Klasa podstawowa dla argumentów zdarzeń sesji przetwarzania obrazów.
class Core::_detail::SessionStoppedDetails Zawiera szczegółowe informacje o przyczynie wystąpienia błędu.
class Core::_detail::SessionStoppedEventArgsBase Klasa podstawowa sesji przetwarzania obrazów zatrzymała argumenty zdarzeń.
struct Core::_detail::is_container_of Struktura pomocnika w celu sprawdzenia typów obiektów.