Przestrzeń nazw Azure::AI::Vision::Input

Podsumowanie

Elementy członkowskie Opisy
class Input::ImageSourceBuffer Reprezentuje źródło danych obrazu, używane jako dane wejściowe lub wyjściowe z operacji sztucznej inteligencji przetwarzania obrazów.
class Input::ImageWriter Reprezentuje możliwość pisania danych obrazów do użycia jako danych wejściowych do operacji sztucznej inteligencji przetwarzania obrazów.
class Input::VisionSource Reprezentuje źródło danych obrazów używanych jako dane wejściowe do operacji przetwarzanie obrazów.
class Input::VisionSourceProperties Reprezentuje kolekcję właściwości w danym wystąpieniu visionSource.