class Core::_detail::ResultBase

Klasa bazowa dla wszystkich obiektów wyników przetwarzania obrazów.

Elementy członkowskie

~ResultBase

Składnia: public inline ~ResultBase ( );

GetSessionId

Składnia: public template< > inline AI::Core::_detail::enable_if_w_or_string_t< T > GetSessionId ( ) const;

GetResultId

Składnia: public template< > inline AI::Core::_detail::enable_if_w_or_string_t< T > GetResultId ( ) const;

GetAssociatedMediaPosition

Składnia: public inline uint64_t GetAssociatedMediaPosition ( ) const;

GetReason

Składnia: public inline TReason GetReason ( TReason min , TReason max ) const;

GetAssociatedFrameReader

Składnia: public inline std::shared_ptr< Input::Frames::FrameReader > GetAssociatedFrameReader ( );

GetAssociatedFrameSetReader

Składnia: public inline std::shared_ptr< Input::Frames::FrameSetReader > GetAssociatedFrameSetReader ( );

Getproperties

Składnia: public inline const TProperties & GetProperties ( ) const;