class Core::_detail::SessionErrorDetails

Zawiera szczegółowe informacje o przyczynie wystąpienia błędu.

Elementy członkowskie

GetReason

Składnia: public inline TReason GetReason ( );

Pobiera przyczynę błędu.

Zwraca

Wyliczenie błędu

GetErrorCode

Składnia: public inline int GetErrorCode ( );

Pobiera kod błędu.

Zwraca

Kod błędu

GetMessage

Składnia: public inline std::string GetMessage ( );

Komunikat o błędzie w przypadku nieudanego rozpoznawania (przyczyna jest ustawiona na Błąd).

Zwraca

Komunikat o błędzie z dalszymi informacjami

GetMessage

Składnia: public template< > inline AI::Core::_detail::enable_if_w_or_string_t< T > GetMessage ( );

Komunikat o błędzie w przypadku nieudanego rozpoznawania (przyczyna jest ustawiona na Błąd).

Zwraca

Komunikat o błędzie.

FromEventArgs

Składnia: public inline static std::shared_ptr< TDetails > FromEventArgs ( const TEventArgs & args );

Tworzy wystąpienie poprawnego obiektu ErrorDetails z argumentów zdarzenia.

Parametry

  • args Argumenty zdarzenia.

Zwraca

Udostępniony wskaźnik do elementu CancellationDetails.

FromResult

Składnia: public inline static std::shared_ptr< TDetails > FromResult ( std::shared_ptr< TResult > result );

Tworzy wystąpienie poprawnego obiektu ErrorDetails z args zdarzenia.

Parametry

  • result Wynik, który został anulowany.

Zwraca

Udostępniony wskaźnik do elementu CancellationDetails.