class Core::_detail::SessionStoppedDetails

Zawiera szczegółowe informacje o przyczynie wystąpienia błędu.

Elementy członkowskie

GetReason

Składnia: public inline TReason GetReason ( );

Pobiera przyczynę błędu.

Zwraca

FromResult

Składnia: public inline static std::shared_ptr< TDetails > FromResult ( std::shared_ptr< TResult > result );

Tworzy wystąpienie poprawnego obiektu ErrorDetails z args zdarzenia.

Parametry

  • result Wynik, który został anulowany.

Zwraca

Udostępniony wskaźnik do elementu CancellationDetails.