class Core::Session::VisionSessionProperties

class Core::Session::VisionSessionProperties
  : private AI::Core::_detail::PropertyCollectionBase

Reprezentuje właściwości, które można dynamicznie aktualizować w danym wystąpieniu visionSession.

Elementy członkowskie