class ImageAnalysis::CropSuggestions

class ImageAnalysis::CropSuggestions
  : public std::vector< CropSuggestion >

Reprezentuje listę sugestii przycinania obrazów, które zachowują większość zawartości obrazu.

Elementy członkowskie