class ImageAnalysis::D enseCaptions

class ImageAnalysis::DenseCaptions
  : public std::vector< ContentCaption >

Reprezentuje listę maksymalnie 10 podpisów dla różnych regionów obrazu.

Pierwsza podpis na liście reprezentuje cały obraz i jest taka sama jak wynik zwrócony po wybraniu opcji ImageAnalysisFeature::Caption.

Elementy członkowskie