class ImageAnalysis::D etectedPeople

class ImageAnalysis::DetectedPeople
  : public std::vector< DetectedPerson >

Reprezentuje osoby wykryte na obrazie.

Elementy członkowskie