class ImageAnalysis::D etectedTextWord

Reprezentuje pojedyncze słowo wykryte na obrazie.

Wyrazy składają się z ciągłej sekwencji znaków. W przypadku języków innych niż spacje, takich jak chiński, japoński i koreański, każdy znak jest reprezentowany jako własny wyraz.

Elementy członkowskie

Zawartość

Składnia: public std::string Content;

Tekst wykryty w granicach tego słowa.

Ufność

Składnia: public double Confidence;

Wynik reprezentujący prawdopodobieństwo dokładnego wykrycia.

Współczynniki ufności obejmują zakres od 0,0 do 1,0 (włącznie) z wyższymi wartościami wskazującymi wyższe prawdopodobieństwo.

BoundingPolygon

Składnia: public std::vector< int32_t > BoundingPolygon;

Granica wielokąta z punktami, które otaczają słowo.

Punkty te są wielokątnymi wierzchołkami, przedstawione w kolejności wskazówek zegara od lewej (-180 stopni, włącznie) względem orientacji regionu.

Współrzędne znajdują się w pikselach, a (0,0) jest w lewym górnym rogu obrazu źródłowego.