class ImageAnalysis::Rectangle

Reprezentuje prostokątny obszar wewnątrz obrazu.

Elementy członkowskie

X

Składnia: public int32_t X;

Współrzędna X górnego lewego punktu obszaru w pikselach.

Y

Składnia: public int32_t Y;

Współrzędna Y górnego lewego punktu obszaru w pikselach.

H

Składnia: public int32_t H;

Wysokość obszaru w pikselach.

W

Składnia: public int32_t W;

Szerokość obszaru w pikselach.

ToString

Składnia: public inline std::string ToString ( ) const;

Metoda pomocnika służąca do wyświetlania wartości prostokąta.

Zwraca

Ciąg zawierający wartości X, Y, H i W.