class Input::Frame::FrameSetWriter

Reprezentuje możliwość zapisywania danych ramek obrazów do użycia jako danych wejściowych z operacjami sztucznej inteligencji przetwarzania obrazów.

Elementy członkowskie

~FrameSetWriter

Składnia: public inline virtual ~FrameSetWriter ( );

Destrukuje wystąpienie klasy FrameSetWriter.

WriteFrameSet

Składnia: public inline void WriteFrameSet ( std::initializer_list< const std::pair< uint8_t *, size_t > > frames );

Zapisuje zestaw ramek danych obrazu do bazowego elementu FrameSetSource.

Parametry

  • frames Zestaw ramek

WriteFrameSet

Składnia: public template< > inline void WriteFrameSet ( T && frames );

Zapisuje zestaw ramek danych obrazu do bazowego elementu FrameSetSource.

Parametry

  • frames Zestaw ramek