Błąd kompilatora C3295

"#pragma pragma" można używać tylko w zakresie globalnym lub przestrzeni nazw

Niektórych pragmas nie można używać w funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dyrektywy Pragma i słowo kluczowe __Pragma .

Przykład

Poniższy przykład generuje C3295.

// C3295.cpp
int main() {
   #pragma managed   // C3295
}