Ostrzeżenie kompilatora (poziom 2) C4285

zwracany typ elementu "identifier::operator ->" jest rekursywny, jeśli jest stosowany przy użyciu notacji w prefiksie

Określona funkcja operator->() nie może zwrócić typu, dla którego jest zdefiniowana, lub odwołania do typu, dla którego jest zdefiniowana.

Poniższy przykład generuje C4285:

// C4285.cpp
// compile with: /W2
class C
{
public:
    C operator->();   // C4285
   // C& operator->();  C4285, also
};

int main()
{
}