Błąd narzędzi konsolidatora LNK1169

znaleziono jeden lub więcej zdefiniowanych symboli mnożenia

Kompilacja nie powiodła się z powodu wielu definicji co najmniej jednego symbolu. Ten błąd jest poprzedzony błędem LNK2005.

/FORCE lub /FORCE:MULTIPLE opcja zastępuje ten błąd.