Wprowadzenie do wykrywania i korygowania zagrożeń aplikacji

Zarządzanie aplikacjami zbiera alerty o zagrożeniach generowane przez wbudowane, oparte na uczeniu maszynowym metody wykrywania ładu aplikacji na podstawie złośliwych działań aplikacji i alertów opartych na zasadach generowanych przez tworzone zasady.

Pierwszym miejscem do wyświetlania alertów aplikacji jest pulpit nawigacyjny ładu aplikacji pod adresem https://aka.ms/appgovernance.

Strona przeglądu ładu aplikacji w Microsoft 365 Defender z wyróżnioną sekcją Najnowsze alerty.

Na tej stronie przeglądu sekcja Najnowsze alerty zawiera listę najnowszych alertów. Można go użyć do szybkiego wyświetlenia bieżącego działania alertu aplikacji dla dzierżawy.

Aby wyświetlić wszystkie alerty, wybierz kartę Alerty .

Strona Alerty

Alerty dotyczące ładu aplikacji są teraz wyświetlane ze wszystkimi innymi alertami Microsoft 365 Defender. Aby je znaleźć, przefiltruj ciąg "Zarządzanie aplikacjami" jako źródło usługi.

Alerty dotyczące ładu aplikacji filtrowane w alertach Microsoft 365 Defender.

Następny krok

Monitorowanie aplikacji i reagowanie na nietypowe użycie danych