Udostępnij za pośrednictwem


ClaimsTransformationHandler.ChallengeAsync(ChallengeContext) Metoda

Definicja

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ ChallengeAsync(Microsoft::AspNetCore::Http::Features::Authentication::ChallengeContext ^ context);
public System.Threading.Tasks.Task ChallengeAsync (Microsoft.AspNetCore.Http.Features.Authentication.ChallengeContext context);
abstract member ChallengeAsync : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.Authentication.ChallengeContext -> System.Threading.Tasks.Task
override this.ChallengeAsync : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.Authentication.ChallengeContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ChallengeAsync (context As ChallengeContext) As Task

Parametry

Zwraca

Implementuje

Dotyczy