Udostępnij za pośrednictwem


Paginator.State Właściwość

Definicja

Określa skojarzony element PaginationState. Ten parametr jest wymagany.

[Microsoft.AspNetCore.Components.EditorRequired]
[Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter]
public Microsoft.AspNetCore.Components.QuickGrid.PaginationState State { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Components.EditorRequired>]
[<Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter>]
member this.State : Microsoft.AspNetCore.Components.QuickGrid.PaginationState with get, set
Public Property State As PaginationState

Wartość właściwości

Atrybuty

Dotyczy