Udostępnij za pośrednictwem


QuickGrid<TGridItem> Konstruktor

Definicja

Tworzy wystąpienie klasy QuickGrid<TGridItem>.

public QuickGrid ();
Public Sub New ()

Dotyczy