Udostępnij za pośrednictwem


Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering Przestrzeń nazw

Udostępnia typy używane podczas procesu renderowania platformy Blazor. Nie jest przeznaczony do użytku poza platformą Blazor.

Klasy

ComponentState

Śledzi stan renderowania skojarzony z wystąpieniem IComponent w kontekście elementu Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering.ComponentState.Renderer. Jest to wewnętrzny szczegół implementacji .Microsoft.AspNetCore.Components.Rendering.ComponentState.Renderer

RenderTreeBuilder

Udostępnia metody tworzenia kolekcji RenderTreeFrame wpisów.