AccessTokenNotAvailableException Klasa

Definicja

Jest Exception zgłaszany, gdy AuthorizationMessageHandler wystąpienie nie może aprowizować tokenu dostępu.

public ref class AccessTokenNotAvailableException : Exception
public class AccessTokenNotAvailableException : Exception
type AccessTokenNotAvailableException = class
    inherit Exception
Public Class AccessTokenNotAvailableException
Inherits Exception
Dziedziczenie
AccessTokenNotAvailableException

Konstruktory

AccessTokenNotAvailableException(NavigationManager, AccessTokenResult, IEnumerable<String>)

Zainicjuj nowe wystąpienie klasy AccessTokenNotAvailableException.

Metody

Redirect()

Przechodzi do metody przy użyciu podanejInteractionOptions, aby zezwolić InteractiveRequestUrl na odświeżanie tokenu dostępu.

Redirect(Action<InteractiveRequestOptions>)

Przechodzi do metody przy użyciu podanejInteractionOptions, aby zezwolić InteractiveRequestUrl na odświeżanie tokenu dostępu.

Dotyczy