RemoteUserAccount Konstruktor

Definicja

public:
 RemoteUserAccount();
public RemoteUserAccount ();
Public Sub New ()

Dotyczy