Udostępnij za pośrednictwem


ConnectionAbortedException Klasa

Definicja

Wyjątek zgłaszany w przypadku przerwania połączenia przez serwer.

public ref class ConnectionAbortedException : OperationCanceledException
public class ConnectionAbortedException : OperationCanceledException
type ConnectionAbortedException = class
    inherit OperationCanceledException
Public Class ConnectionAbortedException
Inherits OperationCanceledException
Dziedziczenie
ConnectionAbortedException

Konstruktory

ConnectionAbortedException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ConnectionAbortedException.

ConnectionAbortedException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ConnectionAbortedException.

ConnectionAbortedException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ConnectionAbortedException.

Dotyczy