Udostępnij za pośrednictwem


RedirectToRouteHttpResult.RouteName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę trasy, która ma być używana do generowania adresu URL.

public string? RouteName { get; }
member this.RouteName : string
Public ReadOnly Property RouteName As String

Wartość właściwości

Dotyczy