Udostępnij za pośrednictwem


RedirectToRouteHttpResult.RouteValues Właściwość

Definicja

Pobiera dane trasy do użycia do generowania adresu URL.

public Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteValueDictionary? RouteValues { get; }
public Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteValueDictionary RouteValues { get; }
member this.RouteValues : Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteValueDictionary
Public ReadOnly Property RouteValues As RouteValueDictionary

Wartość właściwości

Dotyczy